HMS i fokus

Kontakt oss

For de ansatte og kundens sikkerhet

Alle dykkere i selskapet innehar minimum arbeidsdykkersertifikat klasse B og er sertifisert for luftdykking ned til 50 meter. All dykking skjer etter Direktoratet for arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid. Alt personell som er involvert i dykkeoperasjoner innehar gyldige sertifikater og helseattester i henhold til gjeldende lovverk. Alle ansatte må i tillegg gå gjennom intern opplæring.

Dykking er ren fysikk i praksis. Alt er styrt av bunntid og pustegass. Dette betyr at de lokale forholdene vil være styrende for dykkeoperasjonen. I tillegg kan vær og vind også påvirke operasjonen. Dykkerleder er i den henseende suveren i sine avgjørelser og vil fortløpende vurdere forholdene.

Sertifisering

Norsk Havservice innehar nødvendige sertifiseringer for å utøve sin virksomhet. I tillegg holder vi på å iverksette ISO 9001 og 14001 indre og ytre miljø. Dette for å forbedre våre egne rutiner.