Vi har kunder i ulike maritime miljøer

Norsk Havservice har understøttet de fleste aktørene som har aktivitet i maritime miljø langs kysten. Dette være seg entreprenører, havbruksnæringen og kommunal og statlig sektor. Nedenfor er noen av de større aktørene vi har understøttet de senere år.

Entreprenører / anlegg

Entreprenører/anlegg

 • Statens Vegvesen

 • Grinnen Entreprenør

 • Skanska

 • Johs J Syltern

 • Mesta

 • Stjern Entreprenør

 • Oddmund Groven

 • NRC Group

 • Søbstad

 • Trondheim Havn IKS

 • AF Gruppen

 • Hadak

 • Inrigo

 • Kværner AS

 • R.S Stål AS

 • Secora AS

 • Sichuan Bridge & Road Company

 • Tverås

Kraftselskaper

Kraftselskaper

 • TrønderEnergi

 • Fosenkraft

 • Statkraft

 • Bravida Norge

 • Sodvin

 • Nord Trøndelag Elektrisitetsverk

Kommuner

Kommuner

 • Ørland Kommune

 • Indre Fosen Kommune

 • Orkland Kommune

 • Åfjord Kommune

 • Trondheim Kommune

 • Steinkjer Kommune

Rederi

Rederi

 • Fosen Namsos Sjø

 • Fjord 1

 • Fosen-Linjen

 • NorLed

 • Egil Ulvan Rederi

 • Fjord Shipping

 • Hurtigruten AS

 • J P Strøm Shipping

 • Kystverket Rederi

Oppdrettsnæring

Oppdrettsnæring

 • Mowi

 • Salmar Farming

 • Salmar Smolt

 • Lerøy

 • Refsnes Laks

 • Grøndtvedt Pelagic

 • Grøndtvedt Nutri

 • Aqua Gen

 • Norgeskjell

 • Scanbio

STatlig

Statlig

 • Hovedredningssentralen

 • Forsvaret