En solid partner innen undervannsarbeid

Norsk Havservice har som målsetning å kunne tilby alle typer undervannstjenester. Hos oss finner dere god kompetanse på all dykke- og ROV-relatert virksomhet.

Kontakt oss

Service for havbruksnæringen i mer enn 20 år

Lundemo Dykkerservice ble etablert i 1998. Økt omsetning og drift, kombinert med ønsket om ytterligere satsning opp mot havbruksnæringen bidro til at selskapets tidligere organisasjonsform ikke lenger var hensiktsmessig. Norsk Havservice AS ble derav etablert i 2011.

spesialisert på undervannsarbeid

Firmaet disponerer i dag dykkere som alle er stasjonert sentralt på Fosen og i Trondheim. Vi utfører alle typer inspeksjonsdykking og har nødvendig utstyr for dette formålet. Dette innebærer topp moderne videoutstyr for dokumentasjon og ROV. Vi har også god kompetanse innen anleggsdykking, og kan derfor påta oss alle typer oppdrag innen dette segmentet.

Vi har spesialisert oss på legging av strømkabler og fiberkabler, og kan levere en totalpakke med forundersøkelser\planlegging av ønsket trase, legging av produkt og til slutt etterkontroll\kartlegging av lagt produkt som blir sendt inn til kartverk for oppdatering av sjøkart.

Kontakt oss for mer informasjon

Firmaet kan i dag bistå med:

Firmaet kan i dag bistå med:

 • Spyling

 • Berging/søk

 • Boring

 • Sprengning

 • Skjærebrenning

 • Støpning

 • Forskalingsarbeider

 • Rørlegging

 • Kabellegging

 • Plastsveising

 • Bunnkartlegging

 • Posisjonering

Norsk Havservice er stadig under utvikling og vil kunne tilpasse seg alle typer oppdrag.

Hvorfor velge Norsk Havservice?

Hva gjør at du bør velge akkurat oss som deres samarbeidspartner? Jo, nærhet til lokalmiljøet og muligheter for kort beredskap når uhellet er ute anses som nøkkelfaktorer i den maritime næringen. Dette være seg fergetrafikk i rute, oppdrettsnæring, kommunal sektor osv.

Næringer som benytter seg av våre tjenester vil få en leverandør med sertifisert personell og et organisert system for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Dette er den beste garanti for kvalitet og sikkerhet og er en grunnleggende forutsetning for å unngå situasjoner hvor man kan bli stilt til ansvar for mangler på dette området.

Les mer om oss og få de siste oppdateringene

Følg oss på Facebook